Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4562
Başlığı ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU
Kabul Tarihi 12/04/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 79.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 14/04/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 14/04/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 15/04/2000
Resmi Gazete Numarası 24021
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/501
Başkanlığa Geliş Tarihi 27/07/1999
Tasarının Başlığı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Sanayi kuruluşlarının organize sanayi bölgeleri (OSB) içerisinde planlı ve düzenli bir biçimde kurulmasını ve faaliyet göstermesini sağlamak üzere, OSB yerseçimi, kuruluşu, yönetimi ile ilgili esaslar düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 03/08/1999 18/02/2000 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 03/08/1999 20/10/1999 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 03/08/1999 18/02/2000 Raporunu Verdi 18/02/2000

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 367
Kanun Numarası: 4562
(1/501 ) Bilgileri