Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5003
Başlığı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 19/11/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 20.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 20/11/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 21/11/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 22/11/2003
Resmi Gazete Numarası 25297
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/687
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/10/2003
Tasarının Başlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Ülkemizin ihtiyacı olan yaklaşık olarak onbeş bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol yapımı çalışmalarının hızlandırılması, karayolu yapımı ile görevli kamu kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek bölünmüş yol yapımı işlerine diğer kamu ve kuruluşlarınca makine, ekipman ve personel desteği sağlanması, madde ve insan gücünde tasarruf, kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 20/10/2003 10/11/2003 Raporunu Verdi 06/11/2003
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 20/10/2003 10/11/2003 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 276
Kanun Numarası: 5003
(1/687 ) Bilgileri