Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5192
Başlığı ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 17/06/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 102.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/06/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 02/07/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 03/07/2004
Resmi Gazete Numarası 25511
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 2/284
Başkanlığa Geliş Tarihi 29/04/2004
Teklifin Başlığı Orman Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Çevre ve Orman Bakanlığınca Devlet ormanları üzerinde bina ve tesislerin yapımına izin verebilmek için sportif alan, su, petrol, doğalgaz gibi öncelikli kamu yararı bulunan hizmetlerle ilgili olması öngörülmekte orman yangınlarının söndürülmesinde yaralanan, sakatlanan ve hayatını kaybedenlerin kanuni mirasçılarına günün şartlarına uygun ödeme yapılması imkanı getirilmekte, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında orman yangınlarıyla mücadele edenlere ffazla çalışma ücreti ödenmesi belirlenmekte, Orman kanununa muhalefette kullanılan suç aletlerinin müsaderesi özel hükümle düzenlenmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 14/05/2004 11/06/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 14/05/2004 11/06/2004 Raporunu Verdi 10/06/2004
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 14/05/2004 11/06/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 584
Kanun Numarası: 5192
Esas Alınan Tasarı Teklif : 2/284
Birleşenler
2/290
(2/284 ) Bilgileri