Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5564
Başlığı KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 14/12/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 32.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/12/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 20/12/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 21/12/2006
Resmi Gazete Numarası 26383
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/4
Esas Numarası 1/1111
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/10/2005
Tasarının Başlığı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası İle İlgili Sözleşme çerçevesinde üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen kimyasal silahların geliştirilmesi, üretimi, stoklanması ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmekte, izin verilen haller dışındaki fiilleri ifa edenlere verilecek cezalar ve ilgili merciiler tarafından alınacak önlemlere ilişkin hükümler öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 12/10/2005 29/06/2006 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Dışişleri Komisyonu 12/10/2005 22/02/2006 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 12/10/2005 29/06/2006 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 12/10/2005 29/06/2006 Raporunu Verdi 28/06/2006

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1229
Kanun Numarası: 5564
(1/1111 ) Bilgileri