KİŞİ HALLERİ KONUSUNDA MİLLETLERARASI KARŞILIKLI BİLGİ

VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 4887       

 

Kabul Tarihi : 11.6.2003      

 

MADDE 1. - 12 Eylül 1997 tarihinde Neuchatel’de imzalanan “Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

NOT: SÖZLEŞME METNİ FİLME ALINDIĞI İÇİN, SIRA SAYISI 98’DE YER ALMAKTADIR.