Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4887
Başlığı KİŞİ HALLERİ KONUSUNDA MİLLETLERARASI KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 11/06/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 92.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 12/06/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 17/06/2003
Resmi Gazete Numarası 25141
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/439
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Üye devletlerin nüfus memurları arasında kişisel haller hakkında karşılıklı bilgi edinilmesi konusundaki eksiklikleri gidermek üzere hazırlanan ve nüfus kütüklerimizin güncelleştirilmesini sağlayacak olan Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 24/01/2003 18/03/2003 Raporunu Verdi 13/03/2003
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 24/01/2003 06/02/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 98
Kanun Numarası: 4887
(1/439 ) Bilgileri