Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5747
Başlığı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 06/03/2008
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 74.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 07/03/2008
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 21/03/2008
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 22/03/2008
Resmi Gazete Numarası 26824 (mük.)
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/529
Başkanlığa Geliş Tarihi 26/02/2008
Tasarının Başlığı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile bazı ilk kademe belediyeleri ilçe belediyelerine dönüştürülmekte, bazılarının ilk kademe belediyeliği sona erdirilerek en yakın ilçe belediyelerine bağlanmakta, yeni ilçe belediyeleri kurulmakta ve nüfusu 2000'in altına düşen 863 belde belediyesi köye dönüştürülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 26/02/2008 29/02/2008 Raporunu Verdi 29/02/2008

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 117
Kanun Numarası: 5747
(1/529 ) Bilgileri