AFYON İLİ SİNCANLI İLÇESİNİN ADININ “SİNANPAŞA”

OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

 

Kanun No. 5180      

 

Kabul Tarihi : 27.5.2004      

 

MADDE 1. – Afyon İli Sincanlı İlçesinin adı “Sinanpaşa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.