Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5002
Başlığı İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi 12/11/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 17.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 13/11/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 20/11/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 21/11/2003
Resmi Gazete Numarası 25296
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/654
Başkanlığa Geliş Tarihi 29/07/2003
Tasarının Başlığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Özel öğretim kurumlarının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, özel sektörün eğitime yatırım yapmasını kolaylaştırıcı mahiyette düzenlemeler öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 29/07/2003 17/10/2003 Raporunu Verdi 16/10/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 271
Kanun Numarası: 5002
(1/654 ) Bilgileri