Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4468
Başlığı KUZEY ATLANTİK KONSEYİNE TARAF DEVLETLER VE BARIŞ İÇİN ORTAKLIK PROGRAMINA KATILAN DİĞER DEVLETLER ARASINDA KUVVETLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 04/11/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 15.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/11/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 09/11/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 11/11/1999
Resmi Gazete Numarası 23873
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/299
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/06/1999
Tasarının Başlığı Kuzey Atlantik Konseyine Taraf Devletler ve Barış İçin Ortaklık Programına Katılan Diğer Devletler Arasında Kuvvetlerin Stütüsüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Soğuk savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan yeni uluslararası ortamda, NATO’nun eski Doğu Bloku ülkeleriyle sürdürmekte olduğu işbirliğini daha kurumsal bir çerçeveye oturtmak ve bu ülkelerin NATO sistemine entegre olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/06/1999 05/08/1999 Raporunu Verdi 03/08/1999
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 17/06/1999 05/07/1999 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 128
Kanun Numarası: 4468
(1/299 ) Bilgileri