BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE YARDIMCI PERSONELİNİN

GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5048        

 

Kabul Tarihi : 14.1.2004      

 

MADDE 1. - 9 Aralık 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 49/59 sayılı kararıyla kabul edilerek 15 Aralık 1994 - 31 Aralık 1995 tarihleri arasında New York’ta imzaya açılan “Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesi”ne çekince ve beyanlar ile katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

NOT: SÖZLEŞME METNİ, İMAJ FORMATINDA OLDUĞU İÇİN, YALNIZCA 273 NUMARALI SIRA SAYISINDA YER ALMAKTADIR.