Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5013
Başlığı BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ : İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 03/12/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 23.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/12/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 08/12/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 09/12/2003
Resmi Gazete Numarası 25311
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/469
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Sözleşme, biyoloji ve tıp bilimlerinde kaydedilen gelişmeler karşısında bu alanlarda, varlık olarak insan odaklı etik kuralların yerleşmesi ve denetim altına alınması ile uluslararası düzeyde ortak bir tavır benimsenmesi amacına yönelik düzenlemeler içermektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 24/01/2003 18/07/2003 Raporunu Verdi 17/07/2003
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 24/01/2003 25/02/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 238
Kanun Numarası: 5013
(1/469 ) Bilgileri