Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4898
Başlığı BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİNİN BİYOGÜVENLİK KARTAGENA PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 17/06/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 94.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/06/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 23/06/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 24/06/2003
Resmi Gazete Numarası 25148
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/452
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Genetik yapısı değiştirilmiş canlıların biyolojik çeşitlilik üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla, BM Çevre Programı çerçevesinde hazırlanan ve bu canlıların sınıraşan hareketlerine ilişkin prosedürü düzenleyen Protokolün onaylanması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Çevre Komisyonu 24/01/2003 31/01/2003 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 24/01/2003 13/03/2003 Raporunu Verdi 06/03/2003
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 24/01/2003 25/02/2003 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 24/01/2003 31/01/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 89
Kanun Numarası: 4898
(1/452 ) Bilgileri