Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5070
Başlığı ELEKTRONİK İMZA KANUNU
Kabul Tarihi 15/01/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 43.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/01/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 22/01/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 23/01/2004
Resmi Gazete Numarası 25355
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/613
Başkanlığa Geliş Tarihi 09/06/2003
Tasarının Başlığı Elektronik İmza Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti Elektronik Ticaretinin bütünü ile düzenlenmesi yoluna gidilmeden, elektronik ticaret ve kamu alanında yürütülecek "e-devlet" projesinin alt yapısının asli unsuru olan elektronik imzanın hukuki ve teknik yapısı, elektronik imza ile ilgili işlemler ile elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 19/06/2003 12/01/2004 Raporunu Verdi 08/01/2004
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 19/06/2003 31/07/2003 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 19/06/2003 17/07/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 333
Kanun Numarası: 5070
(1/613 ) Bilgileri