Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4946
Başlığı LİMAN İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN 152 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 16/07/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 107.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/07/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 21/07/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 22/07/2003
Resmi Gazete Numarası 25176
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/508
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Liman İşlerinde Sağlık Ve Güvenliğine İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile liman işinde çalışan işçi ,işçinin ehli kişi, sorumlu kişi yetkili kişi, kaldırma aygıtı ve serbest teçhizat gibi terimlerin tanımı yapılmakta, liiman işlerinde diikkate alınması istenen uygulama standart ları ve önlemler sıralanmakta, özellikle tehlikeli aksamı bulunan maakinaların elektrikli aletlerin, yükleme-boşaltma ve taşıma alet ve bantlarının kullanımına yönelik alınacak önlemler ile bunların yeterli teftiş ve denetiminin sağlanması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 27/01/2003 10/06/2003 Raporunu Verdi 05/06/2003
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 27/01/2003 13/03/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 173
Kanun Numarası: 4946
(1/508 ) Bilgileri