1/1/2015-15/1/2015 tarihleri arasında TBMM Komisyonları ve Genel Kurul’un Kanun Çıkarma Görevine ilişkin Yaptığı çalışmalarına ilişkin Bilgi Notu

 

 
1/1/2015-15/1/2015 tarihleri arasında TBMM Komisyonları  ve Genel Kurul’un Kanun Çıkarma Görevine ilişkin Yaptığı çalışmalarına ilişkin Bilgi Notu
 
KOMİSYON ÇALIŞMALARI
 
Adalet Komisyonu : Komisyon, 8.1.2015 tarihinde yaptığı toplantıda, 1/1008 Sayılı Askeri Hâkimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı‘nın alt komisyona sevk edilmesine ve alt komisyonun 14.1.2015 tarihinde söz konusu tasarıyı görüşmek için toplanmasına karar verildi. (ilgili Tutanak için tıklayınız.)
 
İçişleri Komisyonu:  Komisyonun, 8.1.2015, 13.1.2015, 14.1.2015 ve 15.1.2015 tarihlerinde yaptığı toplantılarda 1/995 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ‘nın (Birleştirilen 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443 ve 2/2469 esas numaralı teklifler.) ilk 22 maddesi kabul etti. Komisyon tasarının görüşmelerine 20.1.2015 tarihinden itibaren devam edecek.
 
Plan ve Bütçe Komisyonu :Komisyon, 6.1.2015 tarihli toplantıda Ekonomik ve Sosyal Konsey'in yapısını değiştiren 1/946 Esas Sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı  ‘nın alt komisyona sevk edilmesine karar verdi. 
 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu:   Komisyon, 6.1.2015 tarihli toplantıda 1/1006 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın alt komisyona gönderilmesi ve alt komisyonun 7.1.2015 tarihinden itibaren çalışmaya başlamasına karar verildi. (İlgili Tutanak için Tıklayınız.)
 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu: Komisyon, 14.1.2015 ve 15.1.2015 tarihli toplantısında 1/1012 Esas Sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıilk 5 maddesini kabul etti. 16.1.2015 tarihinde görüşmelere devam edilecek.
 
TBMM GENEL KURUL ÇALIŞMALARI
 
 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı  : Tasarı TBMM Genel Kurul’unda 14.1.2015 tarihinde kabul edildi. Bu kanunun görüşmeleri sırasında 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, ve 24 üncü maddelerinde önerge ile değişiklik yapıldı.
 
Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı : 8.1.2014 tarihinde yapılan TBMM Genel Kurul Toplantısında ilk 19 maddenin oylama işlemi tamamlandı. 3, 6, 7, 10 ve 12 inci maddelerde önerge ile değişiklik yapıldı. 
 
Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı : 15.1.2015 tarihinde yapılan TBMM Genel Kurul toplantısında ilk 29 maddenin oylama işlemi tamamlandı.  Tasarının 9 uncu maddesi önerge ile değiştirildi, 15 inci maddesi önerge ile metinden çıkarıldı.
 
HÜKÜMET TARAFINDA TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULAN TASARILAR
 
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TasarısıSanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonunda görüşülüyor.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı : Esas Komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edildi. Tali komisyonlardan Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda görüşülmeye başlandı.
 
Askeri Hâkimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı : Adalet komisyonunda görüşülüyor.
 
Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı : TBMM Genel Kurulunda oylama işlemi devam ediyor.
 
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı :Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülüyor.