1 Temmuz -30 Eylül dönemi için Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranların İlişkin Basın Duyurusu

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu

 
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları 22 Ekim 2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5)’de açıklanan esaslar çerçevesinde belirlenmektedir.
 
Buna göre, 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,02, yabancı para için yüzde 1,62, aylık azami gecikme faiz oranları Türk lirası için yüzde 2,52, yabancı para için yüzde 2,12 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecektir. 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine Bankamız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 
 
Kaynak: www.tcmb.gov.tr
 
Kanunum : TCMB tarafından 3 aylık dönemde geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları
 
1 Ocak 2015-31 mart 2015 : Türk lirası için yüzde 2,02, yabancı para için yüzde 1,62,
1 Nisan 2015-30 Haziran 2015: Türk lirası için yüzde 2,02, yabancı para için yüzde 1,62,
1 Temmuz 2015 -30 Eylül 2015 : Türk lirası için yüzde 2,02, yabancı para için yüzde 1,62,
 
olarak belirlenmiştir.
 
Kanunum: TCMB tarafından 3 aylık dönemde geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranları;
 
1 Ocak 2015-31 mart 2015 : Türk lirası için yüzde 2,52, yabancı para için yüzde 2,12
1 Nisan 2015-30 Haziran 2015: Türk lirası için yüzde 2,52, yabancı para için yüzde 2,12
1 Temmuz 2015 -30 Eylül 2015 : Türk lirası için yüzde 2,52, yabancı para için yüzde 2,12
 
olarak belirlenmiştir.