En son güncellemeler 23 Mart 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.

 

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2018


İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLER :
• Anayasa Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

• Adalet Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna Teklifi

12 Eylül 1980 Askeri Darbe Rejiminin Kararları ve Kanunları ile Mağdur Olanlara ya da Yakınlarına Maddi ve Manevi Tazminat Verilmesi ve de Darbe Sürecinin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluşuna İlişkin Kanun Teklifi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Yolsuzluk Mahkemesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi

7201 Sayılı Tebligat Kanunundan Ek Madde Çıkarılması Hakkında Kanun Teklifi

• Avrupa Birliği Uyum Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

• Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Uçak Biletlerinde Tavan Fiyat Uygulamasına Dair Kanun Teklifi

2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

3621 Sayılı Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

4295 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

• Çevre Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişkilik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

• Dışişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

• Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündeminde yer alan kanun ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)

• İçişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi

İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

4 Kasım Gününün Tutuklu Seçilmişlere Özgürlük Günü Olarak Tanınmasına Dair Kanun Teklifi

11/09/1981 Tarihli ve 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Teklifi

Öğrenim Gören Öğrencilerimize Şehir İçi ve Şehir Dışı Ulaşımın Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

25/4/2006 Tarihli ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

11.08.2017 Tarihinde Trabzon İli Maçka İlçesinde Güvenlik Güçlerine Teröristlerin Bulunduğu Yeri Gösterdiği Esnada Çıkan Çatışmada Vefat Eden Eren Bülbül'ün Şehit Sayılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Pasaport Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

1 Ağustos Empati Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif

• İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluşuna İlişkin Kanun Teklifi

• Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)2018

• Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

05/05/2009 Tarih ve 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması (Üniversiteli İşsiz Gençlerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi) Hakkında Kanun Teklifi

Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

İlk ve Orta Dereceli Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi Derslerinin Sayısının Arttırılması, Yüzme ve Jimnastik Derslerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kanun Teklifi

Öğrenim Gören Geçlerimize İnternet Hizmetinin Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi

• Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

• Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifleri:

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Kamu Bankalarından Yapacakları Para Transferlerinde Ücret Kesintisi Yapılmamasına İlişkin Kanun Teklifi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

• Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

7/5/1987 Tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

• Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

• Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

5488 Sayılı Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

6831 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ :


I. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Yunus Emre Vakfı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  

672 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname

673 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

680 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

681 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

683 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

684 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

688 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

689 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

690 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

691 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

692 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

693 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

695 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

697 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir.