En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 Güncelleme Tarihi: 29 TEMMUZ 2020

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ :

I. GÜNDEME GİRECEKLER
 
II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER
III. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR 
 
*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir. 
 
İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE 27 NCİ DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLER :
 
• Anayasa Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Dönem/ Y. Yılı Esas No Adı Havale Tarihi
27/3 2/2715 Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun İle Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 16.03.2020
27/3 2/2701 Basın Kanunu ile Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13.03.2020
27/3 2/2597 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 07.02.2020
27/3 2/2577 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 03.02.2020
27/3 2/2474 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 27.12.2019
27/3 2/2470 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 23.12.2019
27/3 2/2339 Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 13.11.2019
27/3 2/2327 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi 04.11.2019
27/3 2/2309 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi 24.10.2019
27/3 2/2124 Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi 01.10.2019

 

• Adalet Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Dönem/ Y. Yılı Esas No Adı Havale Tarihi
27/3 2/2916 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 02.06.2020
27/3 2/2915 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 01.06.2020
27/3 2/2891 6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20.05.2020
27/3 2/2892 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20.05.2020
27/3 2/2854 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 15.05.2020
27/3 2/2863 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 15.05.2020
27/3 2/2865 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 15.05.2020
27/3 2/2849 5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 04.05.2020
27/3 2/2852 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04.05.2020
27/3 2/2844 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 30.04.2020
27/3 2/2841 5237 Saylılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 30.04.2020
27/3 2/2842 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 30.04.2020
27/3 2/2831 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 27.04.2020
27/3 2/2834 14.12.2009 Tarihli ve 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 27.04.2020
27/3 2/2832 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 27.04.2020
27/3 2/2827 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 21.04.2020
27/3 2/2821 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 21.04.2020
27/3 2/2781 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 10.04.2020
27/3 2/2779 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 08.04.2020
27/3 2/2768 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 01.04.2020
27/3 2/2762 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 31.03.2020
27/3 2/2757 Çocuk Koruma Kanunu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 24.03.2020
27/3 2/2747 İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 23.03.2020
27/3 2/2749 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 23.03.2020
27/3 2/2748 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 23.03.2020
27/3 2/2735 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 20.03.2020
27/3 2/2737 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 20.03.2020
27/3 2/2746 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20.03.2020
27/3 2/2724 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi 19.03.2020
27/3 2/2692 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 13.03.2020
27/3 2/2696 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 13.03.2020
27/3 2/2677 Ceza İnfaz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 06.03.2020
27/3 2/2667 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 04.03.2020
27/3 2/2634 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 20.02.2020
27/3 2/2636 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 20.02.2020
27/3 2/2616 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 12.02.2020
27/3 2/2617 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi