Teknik bir arıza sonrası içeriğimiz endekslenmektedir. Bir süre devam edecek bu işlem sırasında aramada eksiklerle karşılaşabilirsiniz. Kullanıcılar URL adresi kendilerinde kayıtlı içeriklere direkt olarak erişebilirler. Bilgi için, 0212 269 0675.
 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ :

I. GÜNDEME GİRECEKLER
 
II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER
 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (21/2/2019 tarihli TBMM Genel Kurul'unda tüm maddeleri oylanarak kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.)
III. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR 
*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir. 
 
İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE 27 NCİ DÖNEM 2 NCİ YASAMA YILINDA YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLER :
 
• Anayasa Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/208
2/226
2/240
2/241
2/227
2/262
2/291
2/296
2/325
2/772
2/170
2/154
2/142
2/114
2/93
2/91
2/66
2/314
2/292
2/273
2/49
2/45
2/27
2/14
2/314
2/292
2/273
1/1
1/3
1/2
1/5
 
• Adalet Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/190
2/193
2/194
2/199
2/203
2/209
2/210
2/216
2/218
2/219
2/225
2/242
2/243
2/246
2/247
2/257
2/258
2/263
2/267
2/280
2/282
2/283
2/285
2/294
2/318
2/319
2/68
2/77
2/78
2/79
2/81
2/82
2/83
2/84
2/85
2/86
2/87
2/88
2/89
2/96
2/98
2/100
2/107
2/111
2/112
2/115
2/116
2/117
2/118
2/120
2/121
2/127
2/128
2/129
2/130
2/131
2/132
2/133
2/136
2/141
2/144
2/149
2/151
2/156
2/162
2/163
2/165
2/166
2/168
2/175
2/176
2/177
2/181
2/4
2/7
2/9
2/17
2/19
2/20
2/23
2/24
2/25
2/29
2/33
2/34
2/37
2/39
2/40
2/43
2/44
2/55
2/63
2/1
 
• Avrupa Birliği Uyum Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
(Komisyon gündemi henüz belirlenmemiştir.)
 
• Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
  
Esas No
Adı
2/211
2/31
 
• Çevre Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/275
2/15


• İçişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Esas No
Adı
2/200
2/201
2/212
2/214
2/221
2/223
2/230
2/239
2/277
2/299
2/293
2/290
2/287
2/286
2/261
2/235
2/224
2/222
2/220
2/213
2/139
2/108
2/105
2/103
2/97
2/94
2/76
2/67
2/329
2/323
2/321
2/313
2/310
2/309
2/261
2/235
2/224
2/222
2/220
2/213
2/178
2/171
2/169
2/167
2/67
2/330
2/329
2/323
2/321
2/313
2/310
2/309
2/261
2/235
2/224
2/222
2/220
2/213
1/4
 
• Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
 
• Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/204
2/206
2/248
2/260
2/274
2/297
2/312
2/80
2/126
2/137
2/138
2/146
2/185
2/8
2/11
2/59

 

• Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Esas No
Adı
2/311
2/315
2/71
 
• Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/773
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi
2/60
Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/236
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/26
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/198
2/160
2/16
2/324
2/173
2/159
2/234
2/174
2/158
2/233
2/36 
2/72 
2/237
2/134
2/295
2/57
 
• Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/191
2/256
2/265
2/266
2/268
2/276
2/279
2/302
2/320
2/341
2/342
2/350
2/148
2/32
2/52
 
• Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/202
2/232
2/348
2/48
1/6
 
• Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/249
2/289
2/73
2/119
2/184