İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ :

I. GÜNDEME GİRECEKLER

 

II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER
 
III. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR 
 
*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir. 
 
İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE 27 NCİ DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLER :
 
• Anayasa Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

 

27/3

2/2124

Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

 

 

• Adalet Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2136

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2083

Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2100

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2147

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2173

2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Harçlar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2115

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Yasasının 38/A Maddesine Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2181

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2206

Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2210

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2211

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2207

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2200

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2117

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2215

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2145

Hayvanların Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2102

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2176

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

 

• Avrupa Birliği Uyum Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
(Komisyon gündemi henüz belirlenmemiştir.)
 
• Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2177

Balıkesir İli Merkezinde Yapımı Süren Havalimanının İsminin Kuvâ-yi Milliye Havalimanı Olması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2208

19/09/2006 Tarih ve 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

• Çevre Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2137

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2179

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2212

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

• İçişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2090

24 Temmuz Tarihinin "Batı Trakya Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet'i Anmet'i Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3