2017 yılına ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, Tanık Ücret Tarifesi ve Gider Avansı Tarifesi Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30/9/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğlerin tam metinlerine aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirsiniz;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi