En son güncellemeler 16 Kasım 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ :

I. GÜNDEME GİRECEKLER
Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Tasarının 14/11/2018 tarihli TBMM Genel Kurulu itibariyle ilk 22 maddesi oylanarak, kabul edilmiştir.)
 
II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER
 
 
III. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR 
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (Tüm maddeleri oylanarak, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.)
 
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi (Tüm maddeleri oylanarak, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.)
 
 
*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir. 
 
İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE 27 NCİ DÖNEM 2 NCİ YASAMA YILINDA YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLER :
 
• Anayasa Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/208
2/226
2/240
2/241
2/227
2/262
2/291
2/296
2/325
2/772
2/170
2/154
2/142
2/114
2/93
2/91
2/66
2/314
2/292
2/273
2/49
2/45
2/27
2/14
2/314
2/292
2/273
1/1
1/3
1/2
1/5
 
• Adalet Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/190
2/193
2/194
2/199
2/203
2/209
2/210
2/216
2/218
2/219
2/225
2/242
2/243
2/246
2/247
2/257
2/258
2/263
2/267
2/280
2/282
2/283
2/285
2/294
2/318
2/319
2/68
2/77
2/78
2/79
2/81
2/82
2/83
2/84
2/85
2/86
2/87
2/88
2/89
2/96
2/98
2/100
2/107
2/111
2/112
2/115
2/116
2/117
2/118
2/120
2/121
2/127
2/128
2/129
2/130
2/131
2/132
2/133
2/136
2/141
2/144
2/149
2/151
2/156
2/162
2/163
2/165
2/166
2/168
2/175
2/176
2/177
2/181
2/4
2/7
2/9
2/17
2/19
2/20
2/23
2/24
2/25
2/29
2/33
2/34
2/37
2/39
2/40
2/43
2/44
2/55
2/63
2/1
 
• Avrupa Birliği Uyum Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
(Komisyon gündemi henüz belirlenmemiştir.)
 
• Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
  
Esas No
Adı
2/211
2/31
 
• Çevre Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/275
2/15


• İçişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Esas No
Adı
2/200
2/201
2/212
2/214
2/221
2/223
2/230
2/239
2/277
2/299
2/293
2/290
2/287
2/286
2/261
2/235
2/224
2/222
2/220
2/213
2/139
2/108
2/105
2/103
2/97
2/94
2/76
2/67
2/329
2/323
2/321
2/313
2/310
2/309
2/261
2/235
2/224
2/222
2/220
2/213
2/178
2/171
2/169
2/167
2/67
2/330
2/329
2/323
2/321
2/313
2/310
2/309
2/261
2/235
2/224
2/222
2/220
2/213
1/4
 
• Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
 
• Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/204
2/206
2/248
2/260
2/274
2/297
2/312
2/80
2/126
2/137
2/138
2/146
2/185
2/8
2/11
2/59

 

• Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Esas No
Adı
2/311
2/315
2/71
 
• Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/773
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi
2/60
Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/236
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/26
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/198
2/160
2/16
2/324
2/173
2/159
2/234
2/174
2/158
2/233
2/36 
2/72 
2/237
2/134
2/295
2/57
 
• Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/191
2/256
2/265
2/266
2/268
2/276
2/279
2/302
2/320
2/341
2/342
2/350
2/148
2/32
2/52
 
• Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/202
2/232
2/348
2/48
1/6
 
• Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
Esas No
Adı
2/249
2/289
2/73
2/119
2/184