En son güncellemeler 21 Eylül 2018 iş günü sonunda yapılmıştır.
 
Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018

İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE 26 NCI DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLER :

• Anayasa Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
477 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
• Adalet Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 
Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
• Avrupa Birliği Uyum Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
• Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
• Çevre Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
• Dışişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun ve teklifleri:
(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)
• Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündeminde yer alan kanun ve teklifleri:
(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)
• İçişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
• İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
• Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)
• Kamu İktisadi Teşebbüsler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)
• Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
• Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
• Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifleri:
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
 
• Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
• Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
• Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 
TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ :

I. GÜNDEME GİRECEKLER
 
II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER
 
III. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR 

2. BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 
*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir.