Güncelleme Tarihi: 3 ARALIK 2019

TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ :

I. GÜNDEME GİRECEKLER
 
 
II. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ DEVAM EDENLER
 
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2368) (28 Kasım TBMM Genel Kurulu itibariyle teklifin ilk 28 maddesi oylanarak kabul edilmiştir.)
 
III. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR 
 
*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir. 
 
İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE 27 NCİ DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLER :
 
• Anayasa Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

 

27/3

2/2124

Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

 

 

• Adalet Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2136

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2083

Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2100

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2147

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2173

2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Harçlar Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2115

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Yasasının 38/A Maddesine Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2181

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2206

Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2210

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2211

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2207

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2200

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2117

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2215

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2145

Hayvanların Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2102

İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2176

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

 

• Avrupa Birliği Uyum Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
(Komisyon gündemi henüz belirlenmemiştir.)
 
• Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2177

Balıkesir İli Merkezinde Yapımı Süren Havalimanının İsminin Kuvâ-yi Milliye Havalimanı Olması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2208

19/09/2006 Tarih ve 5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

• Çevre Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2137

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2179

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2212

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

• İçişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2090

24 Temmuz Tarihinin "Batı Trakya Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet'i Anmet'i Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2122

Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2125

Adana İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2123

Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2130

Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2087

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2142

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2144

2 Temmuz Sivas Katliamında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2159

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2108

5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2170

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2164

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2163

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2146

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2143

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2097

Terörle Mücadele Kapsamında Yaralanan Kişilerin Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2082

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2134

Düzce İl Merkezinde Beyköy Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2133

Ankara İline Bağlı Yenikent Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2129

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2202

Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2201

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri İle Kamu Görevinden Çıkarılan Barış Akademisyenlerinin Görevlerine İade Edilmelerine İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2188

Kamusal Mekanların Adlandırılmasında "Kenan Evren" Adının Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2187

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerle Görevlerinden Çıkarılan Bazı Kamu Görevlilerinin Görevlerine İade Edilmesine Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2180

Beylikbağı Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2143

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2097

Terörle Mücadele Kapsamında Yaralanan Kişilerin Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2082

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2134

Düzce İl Merkezinde Beyköy Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2133

Ankara İline Bağlı Yenikent Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2129

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

• Dışişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri: 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2217

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

07.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2218

Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

07.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2220

A400M Uçağının İş Birliği İçinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararına Dair 1,2 Ve 3 Sayılı Değişiklik Metinlerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi

07.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2221

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

07.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2225

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

07.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2226

Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesinin Beyan ile Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

07.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2224

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Dair Kanun Teklifi

07.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2223

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

07.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2222

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

07.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

• Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 (Komisyon gündemi henüz belirlenmemiştir.)  

 

• Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2131

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2132

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2091

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2138

Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2161

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2175

14.06.1973 tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2162

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2192

14/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Kanun'un 25. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2160

351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2140

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2139

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

• Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2155

Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2191

6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda


• Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifleri:
 
 
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2126

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2128

6428 Sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2135

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2086

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2085

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2084

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2088

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2092

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2096

Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2150

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2149

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2141

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2105

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2104

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2103

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2101

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2099

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2098

31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2093

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2089

2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2110

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2109

14/07/0965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2107

18/04/2006 Tarihli ve 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2167

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2166

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2165

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2158

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2157

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2156

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2154

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2153

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2152

Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2106

Arı Yetiştiriciliği ve Balcılık Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2178

06.06.2002 Tarih ve 4760 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2174

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2172

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2171

2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2169

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2093

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2089

2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2189

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2186

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2209

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2203

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2199

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2185

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2184

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İle Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2183

5553 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2112

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2111

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2110

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2109

14/07/0965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2178

06.06.2002 Tarih ve 4760 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2093

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2089

2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

 

• Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2095

Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2148

4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2121

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2116

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

 

• Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
 

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2168

Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2213

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Raporunu Verdi

Basımevinde

27/3

2/2114

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

 

• Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:

Dönem/ Y. Yılı

Esas No

Adı

Havale Tarihi

Esas Tali

Yapılan İşlem

Son Durum

27/3

2/2216

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

04.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2127

'Ulusal Narenciye Enstitüsü' Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2094

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2151

6831 Sayılı Orman Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

27/3

2/2214

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

01.10.2019

E

Komisyonda

Komisyonda

 

KAYNAK: TBMM RESMİ WEB SİTESİ