490 Sıra Sayısı ile TBMM Genel Kurul Gündeminde görüşülmeye başlanacak olan, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilk derece mahkemeleri tarafından gerekçeli kararın taraflardan birinin talebi olmadan tebliğe çıkarılmamasına yönelik uygulamasına son veriliyor.

490 Sıra Sayısı ile TBMM Genel Kurul Gündeminde görüşülmeye başlanacak olan, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilk derece mahkemeleri tarafından gerekçeli kararın taraflardan birinin talebi olmadan tebliğe çıkarılmamasına yönelik uygulamasına son veriliyor.

Tasarının 27 nci maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 301 inci maddesinin birinci cümlesinin; “Hükmün gerekçesinin yazılarak imzalanmasından itibaren bir ay içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine hükmün mühürlenmiş bir nüshası makbuz karşılığında başvuran tarafa verilir, diğer nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir. Bu süre içinde herhangi bir başvuru olmazsa, hüküm yazı işleri müdürü tarafından takip eden bir ay içinde taraflara re’sen tebliğ edilir.” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.  

Söz konusu değişiklik ile ilk derece mahkemeleri tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’ nin 58 inci maddesi gerekçe gösterilerek tebliğe çıkartılmayan kararlar hakkında kanun yollarına başvurulması ile miktar ve kesinlik anlamında yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

(Tasarı ile yapılan diğer değişiklikleri görmek için linke tıklayınız.)