6552 sayılı Torba Kanunla getirilen ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin sosyal sigorta düzenlemesi 1/4/2015 tarihi itibariyle yürürlükte. Ayrıntılar için tıklayınız.

 6552 sayılı kanunun 40 ve 55 inci maddeleriyle ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili olarak 5510 sayılı kanuna yeni düzenlemeler getirilmişti. Söz konusu düzenlemeler 1/4/2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
 
Yürürlüğe giren düzenlemeye göre;

Aynı kişi yanında ev hizmetlerinde (örn: ev temizliği hizmetinde çalışanlar) ay içerisinde 10 günden az çalışanların zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarılarak kendi isteklerine bağlı olarak sigortalılıkları sağlanabilecektir. (6552 sayılı kanunun Madde 40; 5510 sayılı kanunun 6 ıncı maddesi) Söz konusu kişiler için % 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı priminin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde bunları çalıştıranlarca ödenmesi, çalışanların ise adlarına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenen aya ilişkin emeklilik ve sağlık primi ödemek istemesi halinde sigortalılıklarının sağlanması, 10 günden fazla çalışması olanların sigortalılık iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak sigortalılıklarının sağlanması için usul ve esasları belirleme konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki verilmesi düzenlenmiştir.
(6552 sayılı kanunun Madde 55; 5510 sayılı kanunun Ek 9 uncu maddesi)
 

6552 sayılı kanun için tıklayınız.

5510 sayılı kanun için tıklayınız.