6567 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bilgi Notu

6567 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bilgi Notu


6765 sayılı kanun ile 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un Geçici 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

26/11/2014 tarihinden sonra üretilen şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin veya ruhsat verilmeyecek. Düzenlemede 
şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar  kapsam dışında tutulmuştur. Bu bağlamda, 26/11/2014 tarihi ile yükümlülüklerin başladığı 7/7/2018 tarihinde kadar yeni üretilecek şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar yolcu taşıma hizmeti için ise yetki belgesi, izin veya ruhsat verilecektir.

Karayolu ile turizm taşımacılığı yapan veya şehirlerarası toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerin, engelli bireylerin erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami yetmiş iki saat içinde karşılamak yükümlülüğüne ve üçüncü fıkrasında yer alan servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin, engelli personel veya öğrenciye talep hâlinde erişilebilir taşıma hizmetini sağlama yükümlülüğüne (Bu yükümlülükler 7/7/2018 tarihinde başlayacaktır.) aykırı davranan gerçek ve özel tüzel kişilere idari para cezası getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bu yükümlülüklere ilişkin her bir aykırılık tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulayacak. Ancak Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı elli bin lirayı geçemeyecek.
 
İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.
 
 
Av. Tuğba Karaer