ANAYASA MAHK: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 maddesinin (ı) bendi, Kanun Hükmünde Kararname ile “mülkiyet hakkına ilişkin” bir düzenleme yapılmasının Anayasa’nın 91 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi 27.5.2015 tarihinde 2015/33 E., 2015/50 K. Sayılı kararı ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 maddesinin (ı) bendi iptal edilmiştir. 7 inci madde, tecil taleplerinde mutlak red nedenlerini düzenlemektedir. İptal kararı ile (ı) bendinde gösterilen mutlak red nedeni iptal edilmiştir. Karar 2/6/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar,”

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 maddesinin (ı) bendi, Kanun Hükmünde Kararname ile “mülkiyet hakkına ilişkin” bir düzenleme yapılmasının Anayasa’nın 91 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesine göre, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 maddesinin (ı) bendi yapılan düzenleme “mülkiyet hakkına ilişkin” bir düzenleme olup, kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesinin mümkün olmaması, kanun ile düzenleme yapılması gerekliliğidir.

Anayasa Mahkemesi aynı gerekçe ile 13/5/2015 tarihinde 2015/49 E., 2015/46 K., sayılı kararı ile 
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 16 ıncı maddenin 5 inci fıkrasını da iptal etmişti.

İlgili karar için tıklayınız.

İlgili KHK için tıklayınız.