Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

 Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı


Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü ile ilgili abonelik sözleşmeleri bu yönetmeliğe tabidir. Elektrik, su, doğal gaz ve elektronik haberleşme sektörü DIŞINDAKİ abonelik sözleşmelerinde bu yönetmeliğin, Sözleşmenin şekli, Sözleşmenin zorunlu içeriği, Sözleşmede bulunması gereken şartların eksikliği, Teslim veya ifa yükümlülüğü, Sözleşmenin feshi, Fesih bildirimi, Fesih talebinin yerine getirilme süresi, feshin sonuçları, ve Sözleşme süresinin uzamasına ilişkin hükümleri uygulanır. Söz konusu yönetmelik 24/4/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.


İlgili Yönetmelik İçin Tıklayınız.