En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65 inci maddesinin yedinci fıkrasının iptaline karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi' ne yapılan başvuruda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarının Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talep edilmiştir.

İptali istenen madde hükümleri; "İşleten ile gönderenin aynı olması halinde birinci fıkraya uymayan işleten ve gönderen için uygulanacak İdarî para cezalarının toplamı uygulanır." ve "Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde birinci fıkraya uymayan işleten ve gönderen için uygulanacak İdarî para cezalarının toplamı işletene uygulanır."'dır.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan inceleme neticesinde;

  • tiraz konusu kural, azami yüklü ağırlığın aşılması durumunda göndereni ve işleteni ayrı ayrı ve eşit miktarda idari para cezası ile sorumlu tutarken ‘"işleten ile gönderenin aynı olması” durumunda aynı ihlal nedeniyle işleten ve gönderenin sorumlu olduğu miktarların toplamı kadar idari para cezası uygulanmasını öngörmektedir. Kuralın lafzı dikkate alındığında “gönderen” ve “işleten” için öngörülen ceza miktarlarının ‘‘toplamı ”, işleten ve gönderenin hukuka aykırı fiillerine bağlanan iki ayrı cezanın birlikte uygulanması ve dolayısıyla aynı kişinin iki kere yaptırıma tabi tutulması sonucunu doğurmaktadır.".
  • "Bu durumda, iki ayrı fail ve her biri ayrı ceza gerektiren birbirinden bağımsız fiiller söz konusu olmadığından, bir kişinin (işleten) “aynı fiil” nedeniyle iki kere cezalandırılması sonucunu doğuran itiraz konusu kural, ne bis in idem ilkesine ve hukuk devleti ilkesine aykırılık taşımaktadır."

Gerekçesiyle iptal kararı verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararının tam metni için tıklayınız.