Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticilerine, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgilerini ve kira sözleşmesi kayıtlarını günü gününe tutma zorunluluğu getirildi. Ayrıntılar için tıklayınız.

Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticilerine, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgilerini ve kira sözleşmesi kayıtlarını günü gününe tutma zorunluluğu getirildi. Bu veriler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan muhafaza süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıl muhafaza edilecek.

Ayrıca yeni eklenen geçici 1 inci maddeye göre; Araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını İçişleri Bakanlığının tespit edeceği bir bilgisayar programında tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorunda. 4/10/2015 tarihine kadar bu şartı yerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince
on bin Türk lirası para cezası verilecek. Bu fiilin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecek.
 
İlgili yönetmelik için tıklayınız.