Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı. Ayrıntılı Bilgi için Tıklayınız.


19/12/2014 tarihli ve 29210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı.

Yapılan değişikliklerden öne çıkanlar;

  • Yabancılar özel Güvenlik Bölgelerinde yer alan ve kamulaştırılmayan taşınmazları devralabilecek, kiralayabilecek ve satın alabilecekler. Yapılan yeni düzenlemeye göre;

Özel Güvenlik Bölgelerinde yer alan ve kamulaştırma yapılmayan taşınmazlar;

(1)Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine,

(2)Taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin izni ile yabancı gerçek kişilere,

devredilebilir, kiralanabilir veya satılabilir. (madde 24)

  • Askeri bölgelerde yer alan ve kamulaştırılmayan taşınmazların yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılması, devredilmesi ve kiralanması yasağı ise devam ediyor. (madde 24)

  • Nükleer santraller üzerinde tesis edilen ikinci derece hava askeri yasak bölgelerde Türk Uyruklu kişilere ait hava araçlarının da uçması veya iniş yapması yasaklandı. (Madde 18/3)
 
  • Özel Güvenlik Bölgesi Değerlendirme Komisyonun Görevleri; Tesis veya tesisler topluluğu çevresinde özel güvenlik bölgesi kurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, fiziki güvenlik sistemlerinin kurulması ve yönetilmesine ilişkin kararları almak olarak tanımlandı. (madde 21/4)

  • Özel Güvenlik Bölgesi Kurulmasına ilişkin öneri dosyasının İçişleri Bakanlığına iletilmesi zorunluluğu kaldırıldı.
 
İlgili Yönetmelik için Tıklayınız.