Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

 

 

Yapılan değişikliğe göre;


Bankaların, Birinci grup teminatlar ile izledikleri Standart nitelikli nakdi ve gayri nakdi kredileri için ayırmak zorunda oldukları genel karşılık oranı, İhracat kredilerinin yanı sıra ARTIK transit ticaret ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak kullandırdıkları krediler için de yüzde sıfır olarak uygulanacak.


Ticari alacak sigortası poliçeleri ve Hazine Müsteşarlığının desteğini haiz olmayan Kredi Garanti Fonu kefaletleri İkinci Grup Teminat olarak nitelendirildi.


Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar için öngörülen geçiş süreci 31/12/2014 tarihinden 31/12/2015 tarihine uzatıldı. Buna göre Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar için 31/12/2015 tarihine kadar Yönetmeliğin Geçici 6 ınci maddesinde öngörülen özel düzenlemeler uygulanacak.


Yukarıda bahsedilen değişiklikler 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 

İlgili Yönetmelik Değişikliği İçin Tıklayınız.