Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inin birinci bölümünün 59 uncu fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri değiştirildi. Ayrıntılar için tıklayınız.

18/3/2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmi Gazete’de yayımalanan yönetmelik ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inin birinci bölümünün 59 uncu fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri değiştirildi.
 

Yapılan değişiklik ile; Sosyal Güvenlik Kurumu ile banka arasında yapılan protokole istinaden emekli maaşını banka aracılığı ile alanlara maaşın ödenmeye devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere kullandırılan krediler ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler Riski Yüksek Alacak sınıflandırması dışında bırakıldı. Buna karşılık taşıt kredilerinin Riski Yüksek Alacak sınıflandırmasından istisna tutulması uygulaması ie kaldırıldı. Taşıt kredileri Riski Yüksek Alacak sınıflandırmasına dahil oldu.

KURULCA RİSKİ YÜKSEK OLARAK BELİRLENEN ALACAKLAR

%150 risk ağırlığına tabi alacaklar

 

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

Taşıt ve konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi bir yıldan (onikinci ay hariç) iki yıla kadar (yirmidördüncü ay dahil) olan alacaklar,

Konut kredileri,  Sosyal Güvenlik Kurumu ile banka arasında yapılan protokole istinaden emekli maaşını banka aracılığı ile alanlara maaşın ödenmeye devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere kullandırılan krediler ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi bir yıldan (onikinci ay hariç) iki yıla kadar (yirmidördüncü ay dahil) olan alacaklar.

 

 

%200 risk ağırlığı tabi alacaklar
 

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

Taşıt ve konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi iki yılı (yirmidördüncü ay hariç) aşan alacaklar.
 
Konut kredileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile banka arasında yapılan protokole istinaden emekli maaşını banka aracılığı ile alanlara maaşın ödenmeye devam ettiği süre ile sınırlı olmak üzere kullandırılan krediler ile kredi kartları vasıtasıyla, mal ve hizmet alımı için veya nakit olarak kullandırılan krediler dışındaki tüketici kredilerinden kaynaklanan ve kalan vadesi iki yılı (yirmidördüncü ay hariç) aşan alacaklar.

 

İlgili Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.