Bazı İhracat İşlemlerinde E-Fatura uygulaması zorunluğu getirildi. Ayrıntılar için tıklayınız.

 Bazı İhracat İşlemlerinde E-Fatura uygulaması zorunluğu getirildi.

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara , bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi.
 
İlgili Tebliğ için Tıklayınız.