Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. Bilgi Notu için Tıklayınız.

 Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

 
30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
 
Yapılan değişikliklere göre;
 
İşletmecinin, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesine imkân sağlayacak kanun ve diğer düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uymaması halinde işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (% 3) kadar idari para cezası  verilebilmesinin yanı sıra idari para cezası yerine işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal edilebilecek. (Eski düzenlemede sadece % 3’lük idari para cezası uygulaması öngörülüyordu.)Ayrıca bu düzenleme kapsamında  idari para cezası uygulanmış bir işletmecinin üç yıl içinde aynı yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda yetkilendirmesi fesh/iptal edilecek.
 
Kamu güvenlik ve istihbarat kurumları ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının, özel yasaları ile kendilerine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmelerine imkan sağlayacak tedbirleri almaya yönelik olarak; ilgili mevzuat uyarınca teknik altyapıyı, Kurum tarafından belirlenecek süre ve şartlar içerisinde ve tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere kurmasına ve bu alandaki güncellemeleri Kurum tarafından verilen süre içerisinde yapmasına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi durumları ağır kusur sayılacak ve işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal edilecek. [1] (Eski düzenlemede sadece % 3’lük idari para cezası uygulaması öngörülüyordu.)
 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca bir işletmecinin teknik altyapıyı kurmadığına veya süresinde gerekli güncellemeleri yapmadığına ilişkin olarak söz konusu işletmeciye erişim hizmeti veren işletmeciye bildirim yapılacak. Bu bildirime rağmen, erişim hizmeti veren işletmecinin, verdiği erişim hizmetine son vermemesi halinde, erişim hizmeti veren işletmeciye net satışlarının yüzde üçüne (% 3) kadar idari para cezası verilebilecek veya işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal edilebilecek.[2]
 
Teknik altyapının kurulması ve iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller nedeniyle  yetkilendirmesi fesh/iptal edilen şirketler ile söz konusu şirket hisselerinden en az yüzde beşine (%5) sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketler yeniden yetkilendirilme yapılmayacak.
 
 
 İlgili Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.
 
 

[1] Bu düzenleme 28/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

[2] Bu düzenleme 28/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.