Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından "Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik" Hakkında Yapılan Bilgilendirme

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik' in dayanağı olan Elektronik Haberleşme Kanunu'nun mülga 51 inci maddesi hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamanın tam metni için tıklayınız.