Boşanma Davalarında Yasak Delil  Kavramı ile İddia ve Savumanın Genişletilmemesi Kuralı

 
“HMK 189/2 uyarınca yasak delilin davada hükme esas alınamayacağı düzenlenmiştir. Ancak boşanma davaları yönünden eşlerin hukuken tanınan ortak yaşam alan içerisinde elde edilen delillerin bu yasak kapsamında tanınmaması ve esasa müessir kabul edilerek hüküm kurulmasının hakkaniyete uygun olduğu düşünülmektedir.”
 
"Boşanma davasının devamı süresinde eşin sadakatsizliğinin çıkması halinde kusur tespitine müessir kabul edilip kusura bağlı olarak hüküm edilecek konularda değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 6100 sayılı HMK 141. Maddesindeki iddia ve savunmanın genişletilmesi burada uygulanmayacağı kanaati oluşmuştur."
 
Kaynak: HSYK Hukuki Müzakereler Toplantı Raporu (sayfa:4-5)