Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğin’de yapılan değişiklik ile Serbest Tüketici niteliği kazanmanın şartları değişti. Ayrıntılar için tıklayınız.

18/3/2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmi Gazete’de yayımalanan yönetmelik ile Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğin’de değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile;
 
İçinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini görevli tedarik şirketine taahhüt eden ve bağlantı anlaşmasındaki bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen yeni tüketicilerin “serbest tüketici” olarak nitelendirilmesi uygulaması kaldırıldı.

Elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişilerin birlikte serbest tüketici niteliği kazanması için tükettikleri toplam elektrik enerjisi miktarının serbest tüketici limitini geçmesi gerekiyor. (Eski düzenlemede serbest tüketici limitinin geçileceğinin taahhüt edilmesi durumunda da bu kişiler serbest tüketici niteliği kazanıyordu. )
 
İlgili Yönetmelik için tıklayınız.