Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. Bilgi Notu için tıklayınız.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Yapılan değişikliklere göre;

Bildirim veya bildirimle birlikte kullanım hakkı verilmesi suretiyle Sabit Telefon Hizmeti yetkilendirmesine başvuracak şirketlerin en az 1 000 000 TL sermaye ile kurulmuş olması şartı aranacak. Hâlihazırda Sabit Telefon Hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmecilerin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen sermaye şartını sağladıklarını gösterir belgelerle birlikte bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içerisinde ( 30/3/2015 tarihinde kadar) Kuruma başvurmaları gerekmektedir. Anılan tarihe kadar sermaye şartını sağlayamayan şirketlerin yetkilendirmeleri kendiliğinden iptal olmuş sayılacaktır.

Elektronik haberleşme sistemleri üzerinden millî güvenlikle, 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer kanunlarda getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik altyapıyı kurmayan ve güncellemeyen işletmeciler; abonelere ve diğer işletmecilere hizmet sunamayacak; diğer işletmeciler de söz konusu sistemleri kurmayan ve güncellemeyen işletmecilere hizmet sunamayacak. Söz konusu teknik altyapıyı kurmayan Sabit Telefon Hizmeti yetkilendirmesine sahip işletmecilere, bu yetkilendirme kapsamında hizmet sunan diğer işletmecilerin, bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içerisinde (28/2/2015 tarihine kadar) hizmet sunumlarına son vermeleri gerekmektedir.
 

İlgili Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.