Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapildi


Bugün resmi gazetede yayımlanan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Evlendirme Yönetmeliğinde bazı önemli değişikler olmuştur:


1. Evlenme sırasında istenen fotoğraflarla ilgili eski yönetmelikte bulunan “Fotoğrafların inkılap kanunlarına uygun olması” gereği çıkartılmıştır. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilecektir.

2. Yönetmeliğe “evlilik ehliyet belgesi” de tanımı “Evlenme ehliyet belgesi” yönetmelikte, “Kişinin evlenme anındaki millî hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belge” şeklinde tanımlanarak eklenmişti. Evlenmek isteyen çiftlere bu belgeyi alma zorunluluğu getirilmiştir.

3. Evliliğin” tanımı da değişmiştir. Eski Yönetmelikte evlilik bir kadın ve bir erkeğin, usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları resmi akdi olarak tanımlanırken yapılan değişiklikle evliliğin tanımı Bir kadın ve bir erkeğin, usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medenî hukuk sözleşmesi” olarak değiştirilmiştir.

4. Eski yönetmelikte yabancı uyruklu evliliklerde, yabancı kişinin adresine dair birçok belge istenirken yapılan değişiklik ile bu kişilerin sadece adres beyanı yeterli kabul edilmiştir.

5. Yapılan değişiklikle bundan sonra evlenme dosyalarında bulunacak belgeler kısmında da yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin iznine bağlı olanlar, müracaat sırasında beyannameye bunların rızalarını gösterir belgeyi ya da hakimin izin belgesini eklemek zorundadır.

6. Aile cüzdanları varsa soğuk damga ile yoksa resmi mühürle mühürlenecek ve evlenme töreninin bitiminde çiftlere verilecektir.

7. Yönetmelikte yer alan “evlenme akdi” ifadeleri, “evlenme” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliklerin tamamını görmek için tıklayınız.