Finansal holding şirketlerinin hesap dönemi sonu itibarıyla hazırlanan konsolide finansal raporları ile Kart çıkaran kuruluşların, Yetkili derecelendirme kuruluşlarının, Finansal kiralama şirketlerinin, Varlık yönetim şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin BAĞIMSIZ DENETİMİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26/9/2011tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak.

Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.