Finansal raporların kamuya açıklanmasına ve ilanına ilişkin yöntem konusunda Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç eden halka açık olmayan işletmelere istisna tanınıyor. Ayrıntılar İçin tıklayınız.

 Finansal raporların kamuya açıklanmasına ve ilanına ilişkin yöntem konusunda Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç eden halka açık olmayan işletmelere istisna tanınıyor. 
 
Kurul’un 27.02.2015 tarih ve 5/265 sayılı Kararına Göre;


Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç eden halka açık olmayan işletmeler yatırımcıların finansal raporlara erişimi için, yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, kendileri yöntem belirleyebilecek. Söz konusu yöntemin ihraç belgesinde gösterilmesi gerekiyor. Belirlenen yöntemin güven ve açıklık içinde uygulanmasından işletme ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre işletmenin yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olacak.


27.02.2015 tarihinden önce halka arz edilmeksizin yapılan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgeleri Kurulca onaylanan halka açık olmayan şirketlerce yukarıda belirtilen uygulamanın tercih edilmesi halinde, yatırımcıların tamamının talep edecekleri vasıta ile finansal raporların kendilerine sunulacağı yönünde bahse konu şirketlerin Kurula taahhüt verilmesinin ve yatırımcıların finansal raporlara erişim esaslarına ilişkin bilgileri,

a) Pay dışındaki sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanması,
 
b) Diğer işletmelerce ise Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kurula bildirilmesi,

gerekiyor.
 
İlgili SPK İlke Kararı için Tıklayınız.