Finansman şirketlerinde Konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden ayrılacak karşılıklar için ikili uygulama getirildi. Ayrıntılar için Tıklayınız.

 Finansman şirketlerinde Konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinde ayrılacak karşılıklar için ikili uygulama getirildi buna göre;

 

Konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden “Tasfiye Olunacak Alacaklar” ile “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında sınıflandırılanların konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı yüzde sekizin (% 8) üzerinde bulunana finansman şirketleri

Diğer Finansman Şirketleri

Konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının

Yüzde Dört (%4)

Yüzde Bir (%1)

Anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan nitelikteki krediler için kredi tutarının

Yüzde Sekiz (%8)

Yüzde iki (%2)

 

İlgili Yönetmelik için Tıklayınız.