Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’inde değişiklik yapıldı. Ayrıntılar için tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’inde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre;

Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transitinde taşıyıcı firmalar ve taşımayı gerçekleştirecek sürücülere ilişkin bilgi ve belgelerin intikal ettirilmesinden başvuru/izin sahibi firma sorumlu.

İzin başvurusunda Ticaret Sicil Gazeteleri örnekleri yerine ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayılarını belirtildiği dilekçe verilecek.

Başvuru sahibi firmanın ve taşıyıcı firmanın yönetim kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların bulunması durumunda, yurt dışında ikamet ettiklerine dair ilgili makamlardan alınan resmi bir belge ibraz etmeleri halinde adlî sicil belgesi aranmaksızın bu kişilerin yazılı beyanlarına itibar edilecek.
 
İlgiliTebliğ için tıklayınız.