Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınması, kararlaştırılmıştır.

23/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10921 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla;

a) 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı uyarınca bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi,

b) 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’teıı itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınması,

kararlaştırılmıştır.

MADDE 2- (1) 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.