Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı
 
“Tasarıyla; kişisel nitelikteki verilerin tanımının yapılması, esas ve unsurlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla idarî bir yapının oluşturulması ile bireylerin Şahsiyet haklarının himayesine ilişkin düzenlemeler getirilmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir.”[1]
 
 Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı ile ilgili ilk çalışmalar 1989 yılında başlamış ve 2000’li yıllara kadar çeşitli tasarılar hazırlanmış ancak çalışmalar sonuçlandırılamamıştır.
 
Tasarı taslağı 17.07.2003 tarihinde Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün görüşüne sunulmuştur.  Genel Müdürlük tarafından da 02.06.2004 tarihinde Başbakanlığa sevk edilmiştir.  Söz konusu taslak TBMM’ye gönderilmeden önce 11.05.2006 tarihinde Başbakanlık tarafından Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne yeniden gönderilmiştir.  Daha sonra 28.07.2006 tarihinde taslak, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından yenilenerek Başbakanlığa gönderilmiştir. Son kez 03.10.2007 tarihinde yenileme talebiyle Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilen tasarı, yenileme sonrasında 22.04.2008 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
 
Tasarının incelenmesi için Tali Komisyon olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Esas Komisyon olarak da Adalet Komisyonu görevlendirilmiştir. Avrupa Birliği Uyum komisyonu 22 Mayıs 2008 tarihinde raporunu hazırlamış,  Adalet Komisyonu ise tasarının verildiği 23. Dönem süresince tasarı ile ilgili raporunu hazırlayamamış ve tasarı TBMM Genel Kurul Gündemine alınamamıştır. TBMM İçtüzüğünün 77. maddesi uyarınca,  bir yasama döneminde sonuçlandırılamayan kanun tasarı ve tekliflerinin hükümsüz sayılması sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı hükümsüz kalmıştır.
 
Başbakanlık tarafından tasarının doğrudan yenilenmesi istemi yerine, tasarının günün koşullarına göre güncellenmesi amacıyla tasarı, 15.09.2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Kanun Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 8 Haziran 2012 tarihinde Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü resmi sitesinde “Kişisel verilerin korunması alanında mukayeseli hukukta ve uluslararası belgelerde meydana gelen gelişme ve değişmeler göz önüne alınarak güncellenen Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı Başbakanlığa  yeniden sevk edilmiştir.”[2] duyurusu yapılmıştır.
 
 Taslak ile ilgili bilgi almak için Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurumuz neticesinde  10/7/2014 tarihinde  Genel Müdürlük tarafından "söz konusu taslağin www.kgm.gov.tr."  adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldığı bilgisini verilmiştir.
 
Adalet Bakanlığından Başbakanlığa gönderilen son tasarı metni için tıklayınız.
 
TBMM sitesinde yer alan tasarı, hükümsüz tasarı metnidir.
 
İlgili hükümsüz kalan tasarı metni için tıklayınız.
 
İlgili tasarıya ilişkin AB komisyon raporu için tıklayınız.
 
İlgili konuda 2002 yılında yayımlanmış taslak metni için tıklayınız. (sayfa 126-137)
 [2] http://www.kgm.adalet.gov.tr/ (08.06.2012 tarihli duyuru)