Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik yapıldı.

T.C Gelir İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre;

21/4/2015 tarihli ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Seri 1 Nolu Kurumlar Vergi Tebliğ'ine yeni bölüm eklenmek suretiyle, 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 82 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

GİB tarafından yayımlanan bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.