Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

10/3/2013 tarihli ve 29291 sayılı Resmi gazete Yayımlanan değişiklik İle Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Yapılan değişiklilerden öne çıkanlar;
 
-1/1/2016 tarihinden itibaren yeraltı maden ocaklarında, yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları yerlerin her an doğru bir şekilde yerüstünde takip edilebileceği bir sistem kurulması zorunluluğu getirildi. Bu sistemde kullanılan ekipmanlar, kablolar ve tamamlayıcı unsurların yeraltında yaşanan göçük, su baskını, patlama, yangın gibi acil hallere karşı korumalı olması ve bu hallerde de çalışabilir durumda olması gerekiyor. Ayrıca Sistem tarafından tutulan kayıtlar en az bir yıl süreyle saklanacak.
 
-1/9/2015 tarihinden itibaren yeraltı maden ocaklarında kullanılacak Bant konveyörlerin antistatik ve alev yürütmez özellikte olması; ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılması gerekiyor.
 
-Yeraltı maden ocaklarında Yangın veya sızdırmazlık bekleme barajları, üretimi biten panoların ya da herhangi bir yangın riskine karşı asgari olarak her üretim panosunun alt taban ve üst taban yollarında kurulacak, bunlar dışında kurulacak bölgeler sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenecektir. Ocağın ana hava giriş ve çıkışında bir yangın tehlikesine karşı, ocağın giriş ve çıkışını tamamen kapatabilecek miktarda malzeme bulundurulacak. Üretimi biten eski imalat ve panolardaki kalıcı bekleme barajları hava sızdırmaz, basınca dayanıklı ve tahrip olmayacak şekilde kurulacak ve ocak gazları yönünden sürekli kontrol altında bulundurulacak. Bu barajlar, baraj arkalarında oluşabilecek gaz basıncı ve su baskınına karşı dayanımı hesaplanarak kurularak sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecek. Barajların arkasında bulunan oksijen, metan, karbonmonoksit, hidrojensülfür vb. ocak gazları ile sıcaklık ölçümleri 10 günde bir, değişiklik tespit edilmesi halinde sürekli yapılır ve kayıt altına alınacak.
 
-Görevlendirilen destek elemanı sayısının ve Çalışan sayısının 10’dan az olduğu durumlarda her çalışanın Arama, kurtarma ve tahliye konusunda eğitim alması sağlanacak.
 
-Zorunlu olarak çalışanlar verilen Arama, kurtarma ve tahliye konusundaki eğitimler; yapılan işin niteliğine uygun olarak ve gerekli teorik ve pratik eğitimleri içerecek şekilde verilecek, belgelendirilecek ve bu eğitimler her altı ayda bir yenilenecek.

-Kurtarma ve tahliye istasyonda bulunacak malzeme ve ekipmanların özellikleri ve sayısı ile bu ekipmanların periyodik kontrolleri ve kalibrasyon sıklıkları sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilecek
İşyerlerinde altı ayda bir acil durum planları yenilenecek, tatbikatlar en geç altı ayda bir yapılacak ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inin 2.1.6 ncı bendinde belirtilen uygun ekipmanlar vasıtasıyla tatbikatların görüntüsü kaydedilerek gerekli tutanaklar düzenlenecek.
 
-İnsan naklinin yapıldığı eğimli galerilerde; eğim 18 dereceyi geçemeyecek. Bu durumun sağlanamadığı eğimli ana yollarda insanların taşınması uygun fren sistemi ve koruyucularla donatılmış mekanik vasıtalarla yapılacak.
 
-Ocaktaki hava miktarı; temiz hava giriş yolu ve havanın ayrıldığı bütün kollarda dâhil olacak şekilde, hava ölçüm istasyonları kurularak, gerekli ölçümler yapılmak suretiyle takip edilecek. Bu ölçümler sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen sıklıklara göre yapılacak ve havalandırma defterine kaydedilecek. Hava hızı 0,5 m/s’den az olamayacak.

İlgili Yönetmelik değişikliği için tıklayınız.