Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği değişti. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kadın sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuklarının tespitinde, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği DEĞİL, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik esas alınacak. Bu düzenleme 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 18/3/2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kurum sağlık kurulunca verilen kararlara yapılacak itirazlar için öngörülen 6 aylık süre kaldırıldı.
 
İlgili yönetmelik için tıklayınız.